Periodieke schenking

Wil je, zonder dat het je extra geld kost, voor langere duur tienermoeders helpen? Met de periodieke schenking kan dat! Giften aan goede doelen zijn namelijk fiscaal aftrekbaar. Je laat de Belastingdienst dan een aanzienlijk deel van jouw gift betalen.

Wat is een periodieke schenking?
Een periodieke schenking is een schenking die je voor minimaal 5 jaar vastlegt. Hierdoor betaalt de Belastingdienst mee aan jouw gift en kun je jouw donatie aan Tienermoederfonds, ongeacht de hoogte, aftrekken van de belasting. Dit worden ook wel aftrekbare giften genoemd. Het voordeel is dat jouw donatie hierdoor aftrekbaar wordt van jouw inkomen. Hoe groot jouw belastingvoordeel is hangt af van de belastingschijf waarin je valt.

Wat moet je doen?
Download de volgende bestanden:

Vul de overeenkomst en betalingsvolmacht in, print deze en stuur deze naar:

Stichting Tienermoederfonds Nederland
Periodiek schenken
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN  GOUDA

Wij vullen vervolgens de overeenkomst verder in en sturen deze binnen twee weken naar je terug. De overeenkomst kan je vervolgens gebruiken bij de jaarlijkse belastingaangifte voor de aftrek van jouw donatie.

Tienermoederfonds ANBI 
Tienermoederfonds is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften en donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.