Het bestuur

De start van het Tienermoederfonds vond plaats op 5 november 2016. De Stichting Tienermoederfonds Nederland is op 27 juni 2017 opgericht (RSIN 857712111).

Stichting Tienermoederfonds Nederland heeft als missie om jonge in Nederland verblijvende vrouwen in de leeftijd tot 23 jaar, die onbedoeld zwanger zijn geraakt financiële bijdragen te verstrekken tot het lenigen van hun urgente noden.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • Linda Wensink, geboren op 30 april 1966 te Hengelo (Ov.), voorzitter;
  • Ronald Zoutendijk, geboren op 27 februari 1956 te ’s-Gravenhage, vicevoorzitter;
  • Peter Heemskerk, geboren op 23 november 1962 te Leiden, secretaris;
  • Annemieke Spreij, geboren op 18 maart 1961 te Alphen aan den Rijn, penningmeester.

Bestuursleden beschikken niet over het vermogen van de stichting alsof het hun eigen vermogen is en zijn onafhankelijk van donateurs en begunstigden. Zij kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.

KOM IN ACTIE

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat tienermoeders in Nederland kunnen werken aan een toekomst. Een toekomst waarin tienermoeders ook nog hun doelen kunnen bereiken. Gewoon, zoals het hoort te zijn. Helpt u mee?

AANVRAAG INDIENEN

Het Tienermoederfonds biedt de financiële ondersteuning altijd in aansluiting op en na een verzoek van een maatschappelijk werker of een organisatie die hulp verleent aan tienermoeders zoals Siriz.