Veelgestelde vragen

Op gemeentelijk niveau zijn er in sommige gevallen voorzieningen voor jonge moeders, zoals bijzondere bijstand. Maar deze voorzieningen zijn er niet overal en zijn niet altijd toereikend. Bovendien duurt het vaak even voordat jonge moeders hun weg weten te vinden binnen gemeenten. Daarom wil Tienermoederfonds faciliteren dat ook de samenleving (particulieren en bedrijven) een bijdrage kan leveren om de ergste nood te lenigen.

Tienermoederfonds wil ondersteuning bieden door het leveren van tijdelijke financiële en praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het regelen en inrichten van een woonruimte en de babyuitzet; het gaat dus om de ‘randvoorwaarden’ bij het krijgen van een kind. Mogelijk wordt een deel van de financiële ondersteuning in sommige gevallen geleverd in de vorm van een renteloze lening, zodat met hetzelfde geld meerdere jonge moeders geholpen kunnen worden.

Jazeker, wij willen iedereen, bedrijven en particulieren, oproepen een bijdrage te leveren aan het fonds.

VBOK en ChristenUnie zijn de initiatiefnemers van het Tienermoederfonds. Daarnaast zijn andere organisaties zoals Stichting Present, GIDSnetwerk en Stichting HiP betrokken. Zij willen op lokaal niveau bijdragen door het leveren van bijvoorbeeld babyspullen en huisinrichting en de inzet van vrijwilligers om bijvoorbeeld te helpen bij een verhuizing. Het fonds sluit verder aan op de professionele ondersteuning die organisaties zoals Siriz reeds aanbieden.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
  • Linda Wensink, geboren op 30 april 1966 te Hengelo (Ov.), voorzitter;
  • Ronald Zoutendijk, geboren op 27 februari 1956 te ’s-Gravenhage, vicevoorzitter;
  • Peter Heemskerk, geboren op 23 november 1962 te Leiden, secretaris;
  • Annemieke Spreij, geboren op 18 maart 1961 te Alphen aan den Rijn, penningmeester;
  • Femke Wijma, geboren op 21 augustus 1989 te Zoetermeer, lid.
Bestuursleden beschikken niet over het vermogen van de stichting alsof het hun eigen vermogen is en zijn onafhankelijk van donateurs en begunstigden. Zij kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.

Het beleidsplan leest u hier.

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van het tienermoederfonds en de hulp die we bieden aan jonge moeders. Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een mail naar info@tienermoederfonds.nl.

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van het tienermoederfonds en de hulp die we bieden aan jonge moeders. Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een mail naar info@tienermoederfonds.nl.

Het Tienermoederfonds biedt de financiële ondersteuning altijd in aansluiting op en na een verzoek van een maatschappelijk werker of een organisatie die hulp verleent aan tienermoeders zoals Siriz. Heb je nog geen contact met een maatschappelijk werker of bijvoorbeeld Siriz? Neem dan contact op met Siriz via 0800 440 00 03 / www.siriz.nl. Zij helpen en begeleiden jonge zwangere vrouwen op verschillende manieren. Het Tienermoederfonds wil op deze begeleiding aansluiten door het bieden van financiële ondersteuning.