Contact Stichting Tienermoederfonds Nederland

Neem contact met ons op!

U kunt contact opnemen met Stichting Tienermoederfonds Nederland via 085-130 1570 of info@tienermoederfonds.nl. Wij trachten u dan zo snel mogelijk terug te bellen of te mailen.

Hoe kunnen we helpen?

Stel gerust een vraag of laat eenvoudigweg een reactie achter.


Stichting Tienermoederfonds Nederland

Met het oprichten van een tienermoederfonds en een daarvoor verantwoordelijke stichting, Stichting Tienermoederfonds Nederland, willen we vraag (nood van tienermoeders) en aanbod (financiële en materiële hulp) aan elkaar verbinden.

Postadres

Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN GOUDA

Telefoonnummer

085-130 1570

E-mailadres

info@tienermoederfonds.nl

Stichting Tienermoederfonds Nederland
Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN  GOUDA
T 085-130 1570
E info@tienermoederfonds.nl
W www.tienermoederfonds.nl

KvK 69061939
IBAN: NL17 RABO 0313 7759 31

RSIN: 857712111

Tienermoederfonds is in 2017 door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.