Beleidsplan

In het kader van de nieuwe ANBI-regeling moeten per 1 januari 2014 alle stichtingen met een ANBI status hun beleidsplan publiceren via internet. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI haar doelstelling bereikt.

Jaarbeleidsplan 2022 Stichting Tienermoederfonds Nederland

KOM IN ACTIE

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat tienermoeders in Nederland kunnen werken aan een toekomst. Een toekomst waarin tienermoeders ook nog hun doelen kunnen bereiken. Gewoon, zoals het hoort te zijn. Helpt u mee?

AANVRAAG INDIENEN

Het Tienermoederfonds biedt de financiële ondersteuning altijd in aansluiting op en na een verzoek van een maatschappelijk werker of een organisatie die hulp verleent aan tienermoeders zoals Siriz.