Over Tienermoederfonds

Tienermoederfonds wil ondersteuning bieden door het leveren van tijdelijke financiële en praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het regelen en inrichten van een woonruimte en de babyuitzet.

Steun ons

Om het werk van de stichting ook in de toekomst mogelijk te maken blijft de stichting afhankelijk van donaties. Wilt u een tienermoeder in nood ook een warm hart toedragen? Dat kan! Steun ons met een gift.

Aanvraag indienen

Het Tienermoederfonds biedt de financiële ondersteuning altijd in aansluiting op en na een verzoek van een maatschappelijk werker of een organisatie die hulp verleent aan tienermoeders zoals Siriz.

20% van de tienermoeders is onder de 17 jaar!

Jonge moeders zijn niet zielig. Ze blinken vaak uit in doorzettingsvermogen, oplossingsgerichtheid en creativiteit. Ze weten in veel gevallen heel goed wat ze willen voor zichzelf en vooral: voor hun kind, mits ze daartoe op weg geholpen worden en ze een stabiele omgeving voor zichzelf en hun kind kunnen creëren. Het scheppen van die voorwaarden is soms wél een probleem.

Wij willen daar iets aan doen. Daarom hebben we gekeken naar wat er nodig is om iets aan deze problematiek te doen, door jonge (aanstaande) moeders te ondersteunen in aansluiting op wat er al gedaan wordt. Daarvoor is met name geld nodig. Met uw bijdrage kunnen we tijdelijk en op maat helpen bij huisvesting, het kopen van de meest essentiële spullen en een goede start aan het ouderschap.

Elke dag komen er 5 tienermoeders bij!

Op gemeentelijk niveau zijn er in sommige gevallen voorzieningen voor jonge moeders, zoals bijzondere bijstand.

De bestaande voorzieningen zijn er niet overal en zijn niet altijd toereikend. Bovendien duurt het vaak even voordat jonge moeders hun weg weten te vinden binnen gemeenten.

Daarom wil Tienermoederfonds faciliteren dat ook de samenleving (particulieren en bedrijven) een bijdrage kan leveren om de ergste nood te lenigen.

KOM IN ACTIE!

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat tienermoeders in Nederland kunnen werken aan een toekomst. Een toekomst waarin tienermoeders ook nog hun doelen kunnen bereiken, waar zij voorheen niet over na durfden te denken, maar door uw steun weer wel. Gewoon, zoals het hoort te zijn. Helpt u mee?

DIRECT DONEREN

Tienermoederfonds is mede mogelijk gemaakt door:

VBOK en ChristenUnie zijn de initiatiefnemers van het Tienermoederfonds.

Daarnaast zijn andere organisaties zoals Stichting Present, GIDSnetwerk en Stichting HiP betrokken. Zij willen op lokaal niveau bijdragen door het leveren van bijvoorbeeld babyspullen en huisinrichting en de inzet van vrijwilligers om bijvoorbeeld te helpen bij een verhuizing. Het fonds sluit verder aan op de professionele ondersteuning die organisaties zoals Siriz reeds aanbieden.